ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  اداره تعالی فرهنگی مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
جزئیات خبر
 
عنوان خبر : اطلاعيه اردوي موزه علم و فناوري 2 اسفند ماه

متن :

به اطلاع کليه ثبت نام کنندگان اردوي "موزه علم وفناوري" روز جمعه مورخ 98/12/2 مي رساند:

ساعت حرکت سرويس از خوابگاه هاي شهران، مازندران، اشرفي 1 و 2  راس ساعت 10 صبح مي باشد.

اسامي ثبت نام کنندگان در سايت بوستان به شرح ذيل مي باشد.

 

 


عنوان اردو : بازديد از موزه علم و فناوري ، تاريخ برگزاري : 98/12/2 تا 98/12/2

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

نام و نام خانوادگي

شماره دانشجويي

رديف

کاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

افشين نعمتي يارعزيز

961112024

1

کاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

محمدامين ميرزائي

981112034

2

گفتاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

اسما عباسي

951142010

3

پرستاري-پرستاري توان بخشي - کارشناسي ارشد ناپيوسته

كارشناسي ارشد ناپيوسته

ميترا نوذري ميراركلائي

981313004

4

روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد ناپيوسته

كارشناسي ارشد ناپيوسته

هاجر عليكي

981173006

5

گفتاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

مهلا ايزدي بيداني

981142003

6

علوم تربيتي - کارشناسي ارشد ناپيوسته

كارشناسي ارشد ناپيوسته

سميه ـ صادقي سميه ـ صادقي

981253004

7

علوم تربيتي- کارشناسي ارشد ناپيوسته

كارشناسي ارشد ناپيوسته

يادگار ـ پروين يادگار ـ پروين

981253008

8

کاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

امين منصورلكورج

981112033

9

کاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

فاطمه كلاته عربي

971112017

10

اندام مصنوعي - کارشناسي

كارشناسي

غزل فيروززاده

951122020

11

گفتاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

فايزه زماني نسب

951142006

12

فيزيوتراپي

كارشناسي

معصومه سادات ميرهاشمي روته

981132033

13

مددکاري اجتماعي - کارشناسي

كارشناسي

زهرا عبدي

961152020

14

شنوايي شناسي - کارشناسي ارشد ناپيوسته

كارشناسي ارشد ناپيوسته

الهه مشرف دهكردي

961183005

15

مددکاري اجتماعي - کارشناسي

كارشناسي

فاطمه پاكدامن

961152002

16

مددکاري اجتماعي - کارشناسي

كارشناسي

فاطمه حقانيت

961152008

17

کاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

محمدامين بشيريان برمي

981112007

18

شنوايي شناسي - کارشناسي ارشد ناپيوسته

كارشناسي ارشد ناپيوسته

نجمه مشرف دهكردي

981763002

19

گفتاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

احمدرضا ائين پور

981142001

20

گفتاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

ياسين پهلوان پور

961142006

21

اندام مصنوعي - کارشناسي

كارشناسي

ثنا اصلاني برقاني

981122001

22

کاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

نرجس جنگي

961112008

23

کاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

اميررضا داودي

981112015

25

ژنتيک انساني - کارشناسي ارشد ناپيوسته

كارشناسي ارشد ناپيوسته

فرزانه زارع اشرفي

961163004

26

علوم تربيتي  کارشناسي ارشد ناپيوسته

كارشناسي ارشد ناپيوسته

ناصري ـ شيما ناصري ـ شيما

981253007

27

ژنتيک انساني - کارشناسي ارشد ناپيوسته

كارشناسي ارشد ناپيوسته

الهه جعفرنتاج

971163002

28

گفتاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

فاطمه عابديان

961142013

29

گفتاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

ميترا تاجيك

961142007

30

گفتاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

ساناز ارزنلي

961142002

31

گفتاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

مهدي پاشافومشي

961142005

32

گفتاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

علي ملازاده

961142019

33

گفتاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

كمال بنام

961142003

34

گفتاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

حميدرضا گوهري فرد

961142018

35

رفاه اجتماعي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

موسوي مطلوب ـ سيده سارا ا

971203008

36

اندام مصنوعي - کارشناسي

كارشناسي

اميرحسين مفيدي

971122019

37

اندام مصنوعي - کارشناسي

كارشناسي

زهراالسادات جعفري محمدابادي

971122007

38

کاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

پگاه خادمي

971112004

39

اندام مصنوعي - کارشناسي

كارشناسي

فرزانه خواجوئي نژاد

971122009

40

اندام مصنوعي - کارشناسي

كارشناسي

مهران همتي صفرشاهي

971122024

41

کاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

نازنين فتح الهي

981112028

42

کاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

سينا ابش وندفرد

981112002

43

فيزيوتراپي - کارشناسي

كارشناسي

الهه نعمت زاده

981132034

44

کاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

محمدامين دست مرد

981112016

45

فيزيوتراپي - کارشناسي

كارشناسي

الهام تات

981132007

46

کاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

زهرا بستان

981112006

47

گفتاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

اميرمحمد قزل سفلو

971142014

48

اندام مصنوعي - کارشناسي ارشد ناپيوسته

كارشناسي ارشد ناپيوسته

وحيد پورمقدم

981123002

49

فيزيوتراپي - کارشناسي

كارشناسي

تينا عزيززاده

981132024

50

کاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

فاطمه خدابخشي

971112006

51

کاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

كميل پاك راه

971112001

53

کاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

نرگس غفراني ديسفاني

971112015

54

کاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

مهسا مهدوي

971112024

55

کاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

مرتضي جهان دوست

971112002

56

کاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

سمانه همتي

971112029

57

کاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

زهرا شاهي مريدي

971112010

58

کاردرماني - کارشناسي

كارشناسي

نيما مولودي

971112026

59

مددکاري اجتماعي - کارشناسي

كارشناسي

زهرا جازندري

971152013

60

مددکاري اجتماعي - کارشناسي

كارشناسي

فاطمه عارفخاني

971152021

61

روان شناسي - کارشناسي

كارشناسي

ارزو سعيدي شريف اباد

981352010

62

روان شناسي - کارشناسي

كارشناسي

شادان جامي الاحمدي

981352004

63

رشد و پرورش كودكان پيش دبستاني ـ كارشناسي

كارشناسي

ارزو قوام فر

971252024

64

اندام مصنوعي - کارشناسي

كارشناسي

نيلوفر تمرتاش

981122007

65

اندام مصنوعي - کارشناسي

كارشناسي

سپهر دهقان

981122012

66

اندام مصنوعي - کارشناسي

كارشناسي

مهسا جلال شكوهي

981122009

67

اندام مصنوعي - کارشناسي

كارشناسي

اوا تقوي

981122006

68

اندام مصنوعي - کارشناسي

كارشناسي

اميد بتوئي

981122003

69

علوم تربيتي (آموزش و پرورش پيش دبستاني )

كارشناسي ارشد ناپيوسته

احمدي ـ ليلا احمدي ـ ليلا

971253001

70

 

Bottom of Form

 

     
تاریخ ارسال : 20 بهمن سال 1398
 
فرستنده : ميرجوادي
     
 
تعداد مشاهده : 37
 




   

مهمترین پیوندها