ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  اداره تعالی فرهنگی مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
جزئیات خبر
 
عنوان خبر : ساعت حرکت سرويس ها به سمت اپارک

متن :

برنامه حرکت سرويس ها به سمت اپارک

روز پنج شنبه:98/8/30 از ساعت 7:00 الي 15:30 حرکت از سه خوابگاه دختران و ميدان شهدا (وِيژه دانشجويان غيرخوابگاهي)ويژه دانشجويان دختر

روز جمعه :98/9/1 از ساعت 9:00 الي 17:00 ويژه دانشجويان پسر

     
تاریخ ارسال : 29 آبان سال 1398
 
فرستنده : ميرزايي
     
 
تعداد مشاهده : 180
 
   

مهمترین پیوندها