ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  اداره تعالی فرهنگی مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
جزئیات خبر
 
عنوان خبر : شرکت تيم شناي پسران دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

متن :

شرکت تيم شناي پسران دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي درمسابقات منطقه ??دانشگاه هاي کشور

تيم ? نفره شناي پسران دانشگاه که درمسابقات شناي پسران منطقه ??دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور شرکت کرد موفق به کسب يک مقام سومي و يک مقام چهارمي شد.

 
 ياسرطهماسبي مسئول اداره تربيت بدني دانشگاه درگفتگو باخبرنگارمفدا گفت :تيم ? نفره شناي پسران دانشگاه که درمسابقات شناي پسران منطقه ?? دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور شرکت کرد موفق به کسب يک مقام سومي و يک مقام چهارمي شد.
 
اين دوره ازمسابقات به ميزباني دانشگاه علوم پزشکي شاهدوبا شرکت ? دانشگاه دوتعداد ?? شناگربرگزار شد که درنهايت تيم ? نفره دانشگاه درماده ?? مترپروانه آقاي ميلاد بخششي مقام سوم وياسين پهلوان پور درشته ?? مترآزاد به مقام چهارم رسيد.
     
تاریخ ارسال : 5 تير سال 1397
 
فرستنده : رستادمهر
     
 
تعداد مشاهده : 70
 
   

مهمترین پیوندها