ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  اداره تعالی فرهنگی مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
جزئیات خبر
 
عنوان خبر : انتخابات شوراي صنفي

متن :

بسمه تعالي

به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند انتخابات شوراي صنفي دانشجويان در تاريخ 5/3/1397 ساعت 18 آغاز و تا پايان روز 6 خرداد ادامه خواهد يافت.

شايان ذکر است طبق ماده 5 « آيين نامه شوراي صنفي دانشجويان و دستياران دانشگاه/دانشکده هاي علوم پزشکي کشور» شرايط برگزاري انتخابات به شرح ذيل مي باشد:

5-1: برگزاري انتخابات شوراهاي صنفي به عهده کميته اجرايي انتخابات مي باشد.

5-2: نظارت بر انتخابات بر عهده کميته نظارت مي باشد.

5-3: انتخابات شوراي صنفي در سال اول طي يک ماه پس از ابلاغ آيين نامه و در سال هاي بعد در هفته خوابگاه هاي دانشجويي در ارديبهشت ماه برگزار خواهد شد.

5-4: تمامي دانشجوياني که داراي شرايط ذيل باشند؛ مي توانند داوطلب عضويت در شوراي صنفي دانشجويان گردند:

-تابعيت جمهوري اسلامي ايران

-التزام به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه

-نداشتن حکم انضباطي در مقطع تحصيلي فعلي مبني بر محروميت از تحصيل و بالاتر از آن به شرط تاييد حکم در مراجع ذي صلاح وفق آيين نامه و شيوه نامه اجرايي شوراي انضباطي دانشجويان

-نداشتن بيش از يک ترم مشروطي آموزشي

-نداشتن مسئوليت و عضويت در شوراي مرکزي تشکل هاي اسلامي و بسيج دانشجويي

-هر دانشجو صرفاً مي تواند در يک شوراي صنفي واحد(خوابگاه يا دانشگاه) عضويت داشته باشد.

-مدت باقي مانده از دوران تحصيل بدون احتساب ترمي که در ان انتخابات برگزار مي گردد کمتر از دو ترم نباشد.(دانشجويان کارشناسي ورودي 1394-1395-1396 و دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي 1396)

-دانشجويان مشمول قوانين آموزشي مهمان نمي توانند عضو شوراي صنفي شوند.

5-5: مرجع رسيدگي به تاييد صلاحيت داوطلبان شوراهاي صنفي دانشجويان، کميته اجرايي انتخابات دانشگاه مي باشد.

همچنين هر کدام از دانشجويان مي توانند به حداکثر 3 کانديدا راي دهند.

     
تاریخ ارسال : 5 خرداد سال 1397
 
فرستنده : اداره خوابگاه ها
     
 
تعداد مشاهده : 116
 
   

مهمترین پیوندها